PÍSMENKA HROU aneb písmo trochu jinak

 

ID-10088824Představujeme Vám další z našich workshopů, tentokrát o písmu, jeho historii i vývoji. Přijedeme za vámi do školy  a budeme se učit tak trochu jinak…. Kromě nápadů a mnoha ukázek si děti odnesou tématicky laděné výrobky… Program je vhodný pro děti od cca 2-3. třídy ZŠ až po 2. stupeň (nutnost zvládnutí čtení)- informace předávány v odpovídajícím rozsahu i vhodným způsobem v závislosti na věku a schopnostech dětí.

Víte, proč a jak vzniklo písmo? Kdo začal psát nejdříve a jak vypadala první „písmena“? Dokázali byste je přečíst? Jak asi vypadaly první knihy a jak se vyrábí dnes? Víte, jak se mluví a píše v Číně, Rusku, Japonsku nebo Egyptě? Poznáte různé druhy cizích řečí a dokázali byste pochopit význam toho, co Vám cizinci říkají? Jak vypadá slepecké písmo? To vše i více Vám dokáže nabídnout náš interaktivní vzdělávací workshop, se kterým přijdeme my za Vámi do Vaší školy, přineseme si s sebou spoustu nápadů a praktických ukázek.

ID-1004778Interaktivní prezentace o historii a současnosti písma, materiálech, na které píšeme i knihtisku.  Teoretické poznatky jsou upevňovány pomocí praktických činností. Spousta pracovních listů, vyluštíme si šifry, zkusíme Braillovo písmo, čínské znaky i soví text. Tematicky laděné výrobky- vyrobíme si hliněnou destičku.

Očekávaný výstup: Obecné povědomí o písmu, jeho historii, typech, formách, jazycích

Klíčová slova: Písmo, kniha, písmeno, jazyk, řeč

Mezioborové přesahy a vazby: Člověk a společnost, prvouka, historie, cizí jazyk, český jazyk, výtvarná výchova, pracovní činnosti

Průřezová témata: Člověk a společnost

Druh interaktivity: Interaktivní vzdělávací workshop

odkaz na fotogalerii ZDE

písmo zš

letáček ke stažení v PDF