WS SMYSLY

HRA SE SMYSLY aneb dívej se a poslouchej

ID-100171701Představujeme Vám workshop, kde je pozorně se dívat a poslouchat nejenom povoleno, ale vlastně přikázáno. Přijedeme za vámi do školy  a budeme se učit tak trochu jinak…. Kromě nápadů a mnoha ukázek si děti odnesou vlastnoručně vyrobené brýle a optický klam… Děti si vyzkouší každý smysl zvlášť pomocí interaktivních testů, hmatových či čichových boxů a různých kvízů…. Program vhodný pro děti 1. i 2. stupně- informace předávány v odpovídajícím rozsahu i vhodným způsobem v závislosti na věku a schopnostech dětí.

Víte, co jsou to smysly? Kolik máme smyslů a co šestý smysl nebo smysl pro humor- patří k nim také? Jak všechny fungují? Proč vidíme to, co vidíme a slyšíme to, co slyšíme? Co je to optický klam? Víte, jak se dorozumívají neslyšící? Ukážeme Vám jejich svět a třeba naučíme několik slov ze znakového jazyka… A jak je to s nevidomými- ukážeme si Braillovo písmo i časopis pro nevidomé…  Toužíte si otestovat vlastní tělo a zjistit, jak co funguje, ale zároveň se něco nového dozvědět a vyzkoušet? My Vám to umožníme!

ID-10088904Interaktivní prezentace o smyslech. Teoretické poznatky upevňovány pomocí praktických ukázek, tvořivých činností a kvízů. Ukázka znakového jazyka a Braillova písma, hmatové boxy, čichový box, optické klamy. Vyzkoušíme si každý smysl „na vlastní kůži“ a ještě si vyrobíme svoje kouzelné brýle a optický klam….

Očekávaný výstup: Obecné povědomí o fungování lidských smyslů

Klíčová slova: Zrak, čich, chuť, hmat, sluch

Mezioborové přesahy a vazby: Člověk a společnost, prvouka, přírodověda, zdravý životní styl, výtvarná výchova, pracovní činnosti

Druh interaktivity: Interaktivní vzdělávací workshop

 

odkaz na fotogalerii ZDE

smysly zš

letáček ke stažení v PDF