EKOHRÁTKY aneb ekologie hrou

 

ID-10073222Představujeme Vám další z našich workshopů, tentokrát o přírodě z pohledu ekologie.  I toto dnes velmi diskutované téma, lze předat zábavnou a hravou formou. Přijedeme za vámi do školy a přivezeme si s sebou spoustu pomůcek a kromě nových informací a zkušeností, si děti odnesou vlastnoruční recyklovaný papír i krásnou dárkovou tašku s přírodním motivem… Program vhodný pro děti 1. i 2. stupně- informace předávány v odpovídajícím rozsahu i vhodným způsobem v závislosti na věku a schopnostech dětí.

Už jste někdy slyšeli o ekologii? Umíme shrnout čeho se vlastně tato věda týká a bylo tomu vždy tak? Co si představíte pod pojmem „ochrana přírody“? Co jsou to alternativní zdroje? Slyšeli jste už o odpadovém hospodářství a recyklaci? Víme skutečně vše o třídění odpapdu? Toužíte si pohrát, něco vyzkoušet, ale zároveň se něco nového dozvědět? My Vám to umožníme!

ID-100183192Interaktivní prezentace o ochraně přírody. Teoretické poznatky jsou předávány hravou formou  a upevňovány pomocí praktických ukázek, tvořivých činností a kvízů. Zkusíme si třídit odpad do barevných popelnic, zamyslíme se nad skupinovým kvízem doby rozkladu odpadků a nakonec si i něco vyrobíme. Tématicky laděné výrobky. Budeme vyrábět ruční recyklovaný papír a odnesete si i dárkovou tašku, kterou si krásně přírodně ozdobíme.

Očekávaný výstup: Obecné povědomí o ekologii, její historii, přírodě, recyklaci i třídění odpadu

Klíčová slova: příroda, ochrana, ekologie, člověk, odpad, třídění, doba rozkladu

Mezioborové přesahy a vazby: Člověk a společnost, ekologie, enviromentální výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti

Druh interaktivity: Interaktivní vzdělávací workshop

 

odkaz na fotogalerii ZDE

eko zš

letáček ke stažení v PDF