O NÁS

 

INTERAKTIVNÍ KURZY A WORKSHOPY PRO DĚTI V MŠ A ZŠ

 

Dovolujeme si Vám představit nový projekt určený  primárně pro MŠ, ZŠ, DD a mimoškolní zařízení.

ID-10036080  K tomuto projektu  dopomohla dlouhodobá spolupráce s pedagogy z mnoha škol i školek. Naše občanské sdružení obslouží měsíčně okolo 1500 dětí prozatím v 5 krajích v ČR a od školního roku 2015/16 nabízíme naše programy i na Slovensku ve 2 krajích. Workshopy Teenager‘s club jsou podrobně zpracované a ověřené programy pro děti, které je baví, učí, informují a interaktivní formou upevňují nové informace. Základní myšlenkou našich vzdělávacích kurzů je propojení teoretických a praktických částí a upevnění informací pomocí vlastní tvořivé činnosti na dané téma.

ID-100171701Díky často se prolínajícím teoretickým i praktickým částem workshopu dokážeme udržet i pozornost školkových dětí po dobu až 90 minut, během kterých si nově nabyté znalosti upevňují pomocí různých technik, soutěží, kvízů i vlastních tvůrčích činností. Tyto vzdělávací kurzy jsou součástí celku tematických workshopů, které si kladou za cíl interaktivně a zábavně zpracovat témata z rámcových vzdělávacích programů mateřských a základních škol  z oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a společnost.

ID-100246232Každým workshopem děti provází proškolený „Animátor“, který má s sebou  animovanou postavičku. Společně tak vytváří vtipnou a zábavnou dvojici, která  děti nejen něco nového naučí, ale i pobaví. V mateřských školkách je teorie vysvětlena nevšední pohádkou s aktuálním tématem. V základních školách je interaktivní prezentace spojena s více fakty k danému tématu a podrobněji rozvedena na příkladech. V průběhu každého workshopu si děti vyrobí a odnesou tematicky laděné výrobky. Praktická část vždy přináší zajímavé techniky s netradičními materiály.

Cílová skupina: Interaktivní kurzy jsou zaměřeny na děti předškolního věku, mladšího i staršího školního věku.

Místo konání: Přímo v zařízeních MŠ, ŠD, ZŠ, Dětských domovech, příměstských táborech či jiných volnočasových klubech.

Časové rozmezí: Garantujeme celoroční provoz, v dopoledních i odpoledních hodinách. Časová dotace jednoho programu je cca 90 minut.

Cíle: Nabídnout školským i volnočasovým zařízením odlišný způsob a pohled na aktivity a vzdělání pro děti. Naším cílem je nejen rozšíření teoretických poznatků o poutavých tématech, ale i přinést dětem ojedinělý zážitek s technikami a materiály, s kterými se v běžné výuce nesetkávají.

Priority: Hlavní prioritou je propracovanost daných témat, originalita i odlišnost od aktuálně nabízených aktivit pro školská zařízení. Podporována je nejen motorika a fantazie dětí, ale i všestranný rozhled díky nevšedním tématům. Klademe velký důraz na interaktivní komunikaci s dětmi, získávání a upevňování nových informací zábavnou a pro děti poutavou formou. Propojování teorie, praktických činností a tvoření přispívá k udržení pozornosti dětí i během delší časové dotace a lepšímu zažití nových informací.

Organizace workshopu: Animátor přijede do školy v předem domluveném termínu. Pokud není možnost využít interaktivní tabuli, přiveze s sebou projekční techniku. Povídání a prezentace celého tématu, které představuje animátor je pouze podpořeno obrazovým materiálem, je tedy jakýmsi podtextem a vodítkem. Vždy po nových informacích, jsou zařazeny kvízy a soutěže a následně vlastní činnost výroby, která je tematicky orientována k danému workshopu. Veškerý matriál si animátor přiváží s sebou. Doporučený počet dětí na jeden workshop je 20-30. Možnost i vyššího personálního zabezpečení.

Činnost sdružení TEENAGER’S CLUB je zaměřena především na podporu:

–  rozvoje programů v oblasti alternativního vzdělávání

– přiblížení dětem nevšedních témat formou hry a interaktivní prezentace

–  celý projekt vzdělávání stojí na 3 pilířích- nové informace- praktické ukázky a vlastní činnost

– kulturních, sportovních, zájmových a vzdělávacích akcí pro děti a mládež

–  rozvoje informovanosti o volnočasových a vzdělávacích aktivitách mládeže

–  spolupráce při zpřístupňování znalostí a dostupnosti informačních technologií a  sociálních dovedností dětem a  mládeži